YE DAM YUN BIT

[YE DAM YUN BIT] Yun Jin Gyeol Skin 4 Set.

£50

Yun Jin Gyeol Skin Set of 8 pieces.

  • YE DAM YUN BIT YUN JIN GYEOL TONER 150ml / Gift use 30ml.
  • YE DAM YUN BIT YUN JIN GYEOL Emulsion 150ml / Gift use 30ml.
  • YE DAM YUN BIT YUN JIN GYEOL Firming Cream 50g.
  • YE DAM YUN BIT YUN JIN GYEOL Perfect Cover BB Cream 30ml.

 

 

You may also like

Recently viewed